Privacyverklaring Adviespraktijk CHAQ’coeur

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier hoe jouw persoonlijke gegevens door Adviespraktijk CHAQ’coeur worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opge-slagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

CHAQ’coeur is een Adviespraktijk voor Mens & dier, welke wordt gedreven door Constance Hobbelen.
CHAQ’coeur verzorgt workshops, cursussen, consulten en familieopstellingen. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door CHAQ’coeur, neem dan gerust contact op:

CHAQ’coeur – Reuth 4A – 5111EW  Baarle-Nassau 

Tel. 0031 (0)13 5181894 // 0031 (0) 6 46264081

Algemeen
Adviespraktijk CHAQ’COEUR gaat uiterst zorgvuldig met jouw gegevens om en verstrekt en/of verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

Op de site van Adviespraktijk CHAQ’coeur staan een aantal links naar derden. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Adviespraktijk CHAQ'coeur is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze webstes met jouw persoonlijke informatie om-gaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt. 

Persoonsgegevens
Adviespraktijk  CHAQ’coeur verzamelt de volgende gegevens:

Naam
Adres
Telefoonnummer
Emailadres
Persoonlijke informatie

Geboortedatum, -plaats en –tijdstip

Welke dieren je hebt

Dieetwensen

 

Met welk doel gebruikt Adviespraktijk CHAQ’coeur jouw persoonsgegevens?
Het door jou opgegeven e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van persoonlijke mails, nieuwe activiteiten of vakantiesluitingen. Bij een consult word je expliciet gevraagd of je deze informatie wenst. Door die gegevens aan mij te verstrekken geef je toestemming om de gegevens hiervoor te gebruiken. ​

 

Wanneer je een afspraak maakt, wordt jouw telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd. Dit telefoonnummer en/ofe-mailadres wordt gebruikt in geval een afspraak niet doorgaat, wanneer je een afspraak niet nakomt of wanneer er andere zaken zijn die met de gemaakte afspraak verband houden.

Voor bepaalde consulten, workshops of cursussen kan ook een geboortedatum, geboorteplaats en geboortetijdstip worden gevraagd. Adviespraktijk  CHAQ’coeurgebruikt jouw geboortedatum niet voor commerciële doeleinden, maar om therapeutische redenen. Alleen na jouw toestemming print ik jouw geboortehoroscoop uit via website astro.com (Deze website maakt gebruik van SSL encryption voor veilig-heid en ter bescherming van het doorgeven van vertrouwelijke informatie) 

Door Adviespraktijk  CHAQ’coeuruitgeprinte horoscopen worden altijd overhandigd aan de cliënt.  Enkel na toestemming van de cliënt wordt 1 uitgeprint exemplaar door Adviespraktijk  CHAQ’coeur bewaard. 

Adresgegevens worden enkel gebruikt voor facturering en verslagen van consulten. Tevens voor de verzending van facturen, verslagen van consulten, remedies, boeken, brochures of andere bestellingen. Facturen worden genummerd en opgeslagen. Na 5 jaar worden deze gegevens verwijderd.

Persoonlijke gegevens die in een consult aan de orde komen worden genoteerd en met de overige gegevens in een dossier bewaard. Medische gegevens worden eveneens genoteerd en bewaard wanneer deze een relatie hebben met de hulpvraag of wanneer deze voor veiligheid van de cliënt bekend moeten zijn bij de hulpverlener. De dossiers worden tot maximaal 2 jaar na de laatste afspraak bewaard en vervolgens vernietigd.
Naar aanleiding van een consult, workshop of cursus worden naam, (mail)adres, verslagen van consulten, bewaard voor het geval jij hier later aanvullende informatie over wenst.

Eventueel beeldmateriaal, tijdens consult, workshop of cursus wordt alleen met toestemming gemaakt en geplaatst.

AdviespraktijkCHAQ’coeur verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een therapeutisch belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van AdviespraktijkCHAQ’coeur via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met AdviespraktijkCHAQ’coeur met andere partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aan-bieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

AdviespraktijkCHAQ’coeur behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Advies-praktijkCHAQ’coeur dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van AdviespraktijkCHAQ’coeur te beschermen. Daarbij tracht ik altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Rechten

Wanneer je je hebt opgegeven voor een consult, workshop of cursus, dan wel op een andere manier contact hebt opgenomen en jouw ge-gevens hebt achtergelaten, kun je je altijd weer uitschrijven door contact met Adviespraktijk  CHAQ’coeurop te nemen. Jouw gegevens zul-len dan direct worden vernietigd, tenzij jij wilt dat de door jouw verstrekte gegevens worden bewaard. Via de mail ontvang je hiervan een bevestiging.

Recht op inzage 

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij AdviespraktijkCHAQ’coeur vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met AdviespraktijkCHAQ’coeur. Je krijgt dan een overzicht van jouw gege-vens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door AdviespraktijkCHAQ’coeur. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk (via mail) verzoeken om jouw gegevens te wijzigen en/of aan te vullen.

Recht op stop gegevensgebruik 

Wil jij niet dat AdviespraktijkCHAQ’coeur jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, het recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Ook hiervoor kun je een schriftelijk (per mail) verzoek doen. 

Dit verzoek wordt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken in behandeling genomen. Na een schriftelijk verzoek ontvang je een be-vestiging van ontvangst. Ontvang je deze niet dan betekent het dat ik deze niet heb ontvangen en raad ik aan op een andere manier con-tact te zoeken.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij AdviespraktijkCHAQ’coeur opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient AdviespraktijkCHAQ’coeur al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat AdviespraktijkCHAQ’coeur niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 

Bij wijziging in het privacybeleid van Adviespraktijk CHAQ’coeur wordt de privacyverklaring aangepast.

Datum: 23 mei 2018

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

CHAQ’coeur

Constance Hobbelen
Reuth 4A, 5111EW Baarle-Nassau

Nederland

Tel.: 0031 (0)13 5181894 // 0031 (0)6 46264081
Kamer van Koophandel: 
KvK Eindhoven  18031250 0000