Workshop 'Leven vanuit de kleur van jouw Essentie'

Ieder mens bestaat uit een Drie-eenheid van respectievelijk een Essentie, een Innerlijk of Oorspronkelijk Kind en een Persoonlijkheid.
Essentie is je ware aard; je eigen unieke Eigenheid. De Essentie is te beschouwen als je Wezenskern, een kern die niet kan handelen, maar van waaruit gehandeld wordt door je Ware Zelf of te wel je Innerlijk of Oorspronkelijk Kind. Vanaf de vroegste jeugd leert dit Kind zich aan te passen aan de omgeving. Ze wil voldoen aan de verwachting(en) van de omgeving en ontwikkelt daarvoor een Persoonlijkheid, of nog beter, verschillende subpersoonlijkheden of 'ikken', die helpen of hebben geholpen om erbij te horen in familiekring, werkkring of welke sociale kring dan ook.

Deze Persoonlijkheid ontwikkelt zich als reactie op de omgeving, niet als reactie op de Essentie. Hierdoor raakt je eigen Essentie, je eigen Wezenskern steeds meer uit zicht. Je handelen en gedrag zijn dan hoofdzakelijk gericht op de ander: op je partner, kind, familie, collega of vriend. Het is een inperking die jou kleiner maakt dan dat je in oorsprong bent. Het scheidt je af van zowel je unieke Essentie als van het Oorspronkelijke of Innerlijke Kind in je.

 

In deze workshop maak je zowel contact met de kleur van jouw Essentie, als met de kleur of kleuren van je Oorspronkelijke Kind. Vanuit dit contact kun je meer en meer gaan handelen vanuit de kracht van jouw Essentie om zo te weten, te voelen en te vertrouwen wie je in wezen bent. Door dit contact en deze ervaring word je je bewust dat je verschillende subpersoonlijkheden hebt, maar deze niet bent.

 

In de workshop komt aan bod:
- De kleur van jouw Essentie
- De kleur(en) van je Oorspronkelijke of Innerlijke Kind
- Aanpassingen aan je omgeving
- Kwaliteiten en valkuilen van je subpersoonlijkheden.

 

Deze workshop geef ik samen met collega Anja van Heusden, Therapeut Systemisch werk en Coach Enneagram.

 

Het wordt wederom een kleurrijke dag, dit keer met een unieke combinatie van de Aura-Soma® Kleurenlichtmethode, het Enneagram, Kobe en Systemisch werk.

 

De tekening is van Margreet Joosen uit de door Jacob Jan Voerman geschreven Verwonderfabel 'De kleur van Kobe'

 

Workshopprijs:  € 85,00 (incl.: Workshopmateriaal, biologische lunch, koffie, thee, fris)
Duur: 
10:00uur - 16:30/17:00uur (Je bent welkom vanaf 9:40uur)
Datum: 10 Juni 2017

 

Direct inschrijven > 

 

 

 


 

 

'Hereniging met je Essentie is een hereniging met jeZelf.'
Yvonne Hendriks

      Hoe Kobe zijn kleur Vond