Cursus Homeopathie voor dieren

Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843) staat bekend als de grondlegger van de huidige homeopathie, maar de principes van deze helingswijze waren al bekend in de tijd van Hippocrates (460-370 v.Chr.). Net als bij mensen is het mogelijk homeopathie toe te passen bij dieren. Een juist gekozen homeopathisch middel in de juiste verdunning stimuleert en ondersteunt de natuurlijke, aangeboren helingskracht van elk wezen.

Opzet cursus
Deze cursus is bedoeld voor ieder die zich wil verdiepen in de toepasbaarheid en het inzetten van Homeopathische [EHBO]middelen voor zijn dier. 


Certificaat
Een Certificaat wordt na het volgen van de volledige cursus en het invullen van een thuis- en opzoektoets uitgereikt.

 

De volgende onderwerpen worden tijdens de cursus o.a. behandeld:

- Principes van de Natuurgeneeskunde

- Principes Signatuurleer

- Principes van de klassieke homeopathie

- Werking van homeopathische middelen

- Keuze, potentie, dosis en de frequentie van het gekozen homeopathische middel

- Bespreking Homeopathische middelen bij verschillende EHBO-klachten

- Homeopathische middelen ter ondersteuning bij o.a.: kreupelheid, insektenbeten, huidproblemen, brandwonden, vaccinatie.

 

Cursusduur:  2 weekenden van 10:00uur - 16:00uur 

Cursusprijs: € 225,00 (incl. biologische lunch, koffie, thee, fris)
Tevens is voor deelnemers aan deze cursus de syllabus 'Homeopathie voor Dieren' te koop: € 22,50

 

Maximaal aantal deelnemers: 6

Cursusdata: zie Agenda 2017

Overnachten: mogelijkheden in de buurt

Direct inschrijven > 
 

 

 

"Audere Sapere"
"Durf zelfstandig te denken."
Dr. Samuel Hahnemann