Consult-workshop: Jouw Geboorte Engelen

Volgens de Kabbalistische Engelenleer is ieder mens door de dag en het uur van zijn geboorte specifiek verbonden met drie van de 72 Engelen van de Kabbalah. Ieder mens vertegenwoordigt zo een fragment van de totale identiteit van het Goddelijke. Deze drie Engelenergieën passen bij het bewustzijnsniveau en levensplan van ieder mens.

Tijdens een consult kijken we welke Engelen jouw begeleiden en welke van de 116 Aura-Soma Equilibriums deze energieën zichtbaar en voelbaar maken. 

 

DE 72 ENGELEN VAN DE KABBALAH 

Het woord ‘Kabbalah’ komt van het Hebreeuwse woord ‘Kibèl’ of ‘Kibal’ en betekent zowel ‘Traditie’ als ‘Ontvangen’. De Kabbalah  is niet zozeer een mystieke leer uit de joodse traditie, die van generatie op generatie is doorgegeven, maar veeleer een levensvisie en levenswijze. De Kabbalah geeft je een beeld over de totstandkoming van de Kosmos en hoe de hogere regionen bevolkt worden door Aartsengelen, Engelen, Machten en krachten. 

De Kabbalah geeft aanwijzingen hoe je een spiritueler leven kunt leiden en meer met God verbonden kunt zijn. De Kabbalah leert je dat er een verbinding is tussen de geestelijke werelden en alles dat bestaat op onze Aarde. Deze verbinding komt tot stand door de bemddeling van 72 engelen. Deze 72 engelen zijn niet alleen bemiddelaars tussen God en de mens, maar belichamen ook 72 verschillende aspecten of kwaliteiten van God. 

 

Elk van de 72 Engelen heeft een specifiek deel van de Goddelijke scheppingskracht in zich. Hun taak is de mens bij te staan en deze eigenschappen, stap voor stap, in zijn spirituele evolutionaire gang bewust en vrij te maken. 


Consult 
€ 70,00 ( 10:30uur- 14:30uur) + Soepmomentje.

Incl. documentje met een beschrijving van de persoonlijke drie Geboorte Engelen.

 

"Ergens in de tijd was er een Zieltje, dat tegen God zei: 'Ik weet wie ik ben!' God zei: 'Dat is heel mooi. Wie ben je dan?' En het Zieltje riep: 'Ik ben het Licht!' God glimlachte breed en zei: 'Dat klopt. Jij bent het Licht.'"

Uit: "Een Gesprekje met God" Neale Donald Walsch